Thông báo mới

[TB]_Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử phục vụ nâng cấp hệ thống
Ngày 22 tháng 09 năm 2017 THÔNG BÁO Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử phục vụ nâng cấp hệ thống Kính gửi: Quý khách...
Wed, 27 Sep, 2017 at 9:35 AM
[TB]_Lưu ý một số lỗi phát sinh khi giao dịch BHXH điện tử khi nâng cấp lên hệ thống tiếp nhận mới 3.0 của BHXH Việt Nam
Ngày 22 tháng 09 năm 2017 THÔNG BÁO V/v Lưu ý một số lỗi phát sinh trong quá trình giao dịch BHXH điện tử khi nâng cấp lên hệ thống tiếp nhận mới 3.0 ...
Thu, 23 Aug, 2018 at 2:01 PM
[HD]_Tra cứu thông tin mã số BHXH & mã hộ gia đình
Ngày 20 tháng 09 năm 2017 HƯỚNG DẪN V/v tra cứu thông tin mã số BHXH & mã hộ gia đình Kính gửi: Quý Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của TS24! ...
Wed, 27 Sep, 2017 at 9:35 AM
[HD] Hướng dẫn cập nhật ứng dụng iBHXH theo Quyết định 595/QĐ-BHXH
Ngày 05 tháng 09 năm 2017 HƯỚNG DẪN Cập nhật ứng dụng iBHXH theo Quyết định 595/QĐ-BHXH Kính gửi: Quý Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của TS24! ...
Wed, 6 Sep, 2017 at 10:25 AM
[TB]_Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử_170707
Ngày 07 tháng 07 năm 2017 Thông báo Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử Kính gửi: Quý khách hàng! Tổng cục Thuế sẽ t...
Wed, 26 Jul, 2017 at 9:04 AM
[TB]_V/v thay đổi mã vùng số điện thoại liên hệ đến Văn phòng Công ty TS24 170601
Ngày 01 tháng 06 năm 2017   THÔNG BÁO V/v thay đổi mã vùng số điện thoại liên hệ đến Văn phòng Công ty TS24 Kính gửi: Quý Khách hàng đang sử dụng dịc...
Wed, 26 Jul, 2017 at 9:06 AM
[TB]_Lịch bảo trì & nâng cấp hệ thống cho dịch vụ TS24pro_170509
Ngày 09 tháng 05 năm 2017   Thông báo V/v tạm dừng hệ thống TS24pro để nâng cấp - bảo trì hệ thống! Kính gửi: - Quý Khách hàng Theo kế hoạch nâng...
Wed, 26 Jul, 2017 at 9:09 AM
[TB]_V/v kéo dài thời gian hỗ trợ khách hàng_170327
Ngày 27 tháng 03 năm 2017 THÔNG BÁO V/v Kéo dài thời gian hỗ trợkhách hàng & yêu cầu cung cấp thông tinhỗ trợ qua mạng xã hội Facebook, Zalo Kí...
Wed, 26 Jul, 2017 at 9:11 AM
[TB]_V/v mạo danh Công ty TS24 để bán và thông báo hết hạn dịch vụ chữ ký số_170327
Ngày 27 tháng 03 năm 2017 THÔNG BÁO V/v mạo danh Công ty TS24 để bán và thông báo hết hạn dịch vụ chữ ký số Kính gửi: Quý Khách hàng Trong thời g...
Fri, 1 Mar, 2019 at 10:29 AM
[CV]_Công văn 50/CTK CNTT của Cục Thống Kê TP.HCM_170214
Ngày 14 tháng 02 năm 2017 Công văn 50/CTK-CNTT của Cục Thống Kê TP.HCM Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Cục Thống Kê Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi đến...
Wed, 26 Jul, 2017 at 9:16 AM