Thông báo mới

[TB]_Về việc chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử-20190424
Ngày 24 tháng 04 năm 2019 THÔNG BÁO Về việc chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử Kính gửi: Quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ I-VAN của TS24...
Wed, 24 Apr, 2019 at 10:18 AM
[TB]_Kế hoạch tạm dừng ứng dụng để bảo trì hệ thống-20180808
Ngày 08 tháng 08 năm 2018 THÔNG BÁO Kế hoạch tạm dừng ứng dụng để bảo trì hệ thống Kính gửi: Quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ của TS24! Tổng...
Wed, 8 Aug, 2018 at 1:21 PM
[TB]-Một số lưu ý trong quá trình cập nhật TS24pro2018-20180803
Ngày 03 tháng 08 năm 2018 Thông báo Một số lưu ý trong quá trình cập nhật TS24pro2018   Kính gửi: Quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ của TS24! N...
Fri, 3 Aug, 2018 at 3:41 PM
[TB]_V/v cập nhật bảo trì hệ thống giao dịch điện tử tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam-20180727
Ngày 27 tháng 07 năm 2018   Thông báo V/v cập nhật bảo trì hệ thống giao dịch điện tử tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Kính gửi: Quý đơn vị! Hiện nay...
Mon, 6 Aug, 2018 at 4:18 PM
[TB]_Tổng cục Thuế thông báo về việc nâng cấp ứng dụng-20180420
Ngày 20 tháng 04 năm 2018   Thông báo Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Kính gửi: Quý Khách hàng! Để đáp ứng các yêu cầu nghiệp v...
Mon, 6 Aug, 2018 at 4:17 PM
[TB]_Những công việc liên quan đến thuế cần làm trước khi nghỉ lễ 30/4-20180419
Ngày 19 tháng 04 năm 2018   Thôngbáo Những công việc liên quan đến thuế cần làm trước khi nghỉ lễ 30/4 Kính gửi: Quý Khách hàng! Theo hướng dẫn của Tổn...
Mon, 6 Aug, 2018 at 4:17 PM
[TB]_V/v Nhắc việc cho Quý DN thực hiện nộp báo cáo thống kê điện tử-20180417
Ngày 17 tháng 04 năm 2018   Thông báo V/v Nhắc việc cho Quý DN thực hiện nộp báo cáo thống kê điện tử Kính gửi: Quý DN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí ...
Mon, 6 Aug, 2018 at 4:17 PM
[TB]_Về thời gian & Quy định nộp báo cáo thống kê qua mạng-20180412
Ngày 12 tháng 04 năm 2018   Thông báo Về thời gian & Quy định nộp báo cáo thống kê qua mạng   Kính gửi: Quý khách hàng! Thực hiện Quyết định số...
Mon, 6 Aug, 2018 at 4:16 PM
[TB]_Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế 2017
Ngày 23 tháng 03 năm 2018 THÔNG BÁO Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế 2017 Kính gửi: Quý khách hàng! Tổng cục Thuế thông báo thời hạn nộp...
Fri, 23 Mar, 2018 at 11:25 AM
[TB]_Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Nộp thuế điện tử để bảo trì
Ngày 06 tháng 03 năm 2018 THÔNG BÁO Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT) Kính gửi: Quý khách hàng! Tổng cục Thuế thông báo tạm dừng ...
Mon, 6 Aug, 2018 at 4:16 PM