iKeToan

iKeToan_Tạo tài khoản TS24pro
Tạo tài khoản TS24pro Tài khoản TS24pro hỗ trợ người dùng đăng nhập vào tất cả các dịch vụ do TS24 cung cấp như Store24, bộ sản phẩm TS24pro …...
Mon, 13 Aug, 2018 at 2:14 PM
iKeToan_Tải và cài đặt ứng dụng
Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng iKeToan™   Để thực hiện cài đặt bộ sản phẩm TS24pro, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Truy cập website ...
Mon, 13 Aug, 2018 at 4:12 PM
iKeToan_Khởi tạo thông tin ban đầu trong phần mềm
Khởi tạo thông tin ban đầu trong phần mềm Để thực hiện khai báo thông tin đơn vị trong ứng dụng iKeToan™, người dùng thực hiện như sau:  Bước 1...
Wed, 5 Jun, 2019 at 2:13 PM
iKeToan_Hướng dẫn thiết lập danh mục tài sản
Hướng dẫn thiết lập danh mục tài sản   Để thiết lập danh mục Tài sản trong ứng dụng iKeToan™, người dùng thực hiện như sau: 1. Thiết lập Tài sản c...
Wed, 5 Jun, 2019 at 2:18 PM
iKeToan_Danh mục tài khoản theo chế độ kế toán
Danh mục tài khoản theo chế độ kế toán Tùy theo chế độ kế toán được thiết lập trong mục Thông tin đơn vị, hệ thống sẽ tự động cập nhật tài khoản kế t...
Wed, 5 Jun, 2019 at 3:34 PM
iKeToan_Hướng dẫn thiết lập danh mục khách hàng
Hướng dẫn thiết lập danh mục khách hàng Để thiết lập danh mục khách hàng trong ứng dụng iKeToan™, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Trên thanh ...
Wed, 5 Jun, 2019 at 2:59 PM
iKeToan_Hướng dẫn thiết lập danh mục nhân viên
Hướng dẫn thiết lập danh mục nhân viên Danh mục nhân viên hỗ trợ người dùng thiết lập thông tin người lao động tại đơn vị, dễ dàng trong việc quản l...
Wed, 5 Jun, 2019 at 2:53 PM
iKeToan_Hướng dẫn thiết lập danh mục khác
Hướng dẫn thiết lập danh mục khác Để thiết lập một số danh mục khác trong ứng dụng iKeToan™, người dùng thực hiện như sau: Trên thanh tiêu đề, tù...
Wed, 5 Jun, 2019 at 8:56 AM
iKeToan_Hướng dẫn thiết lập danh mục hàng hóa
Hướng dẫn thiết lập danh mục hàng hóa Để thiết lập danh mục hàng hóa trong ứng dụng iKeToan™, người dùng thực hiện như sau: 1. Danh mục kho Bướ...
Wed, 5 Jun, 2019 at 3:13 PM
iKeToan_Sao lưu - phục hồi dữ liệu
Hướng dẫn sao lưu - phục hồi dữ liệu Để thực hiện sao lưu - phục hồi dữ liệu, trong ứng dụng iKeToan™ người dùng thực hiện như sau: 1. Sao lưu dữ...
Wed, 5 Jun, 2019 at 3:19 PM