SM24

SM24_Hướng dẫn thiết lập mẫu đơn đặt hàng
Hướng dẫn thiết lập mẫu đơn đặt hàng   Để thiết lập mẫu đơn đặt hàng, trong ứng dụng SM24™ người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Trên thanh tiê...
Fri, 1 Mar, 2019 at 2:59 PM
SM24_Mô hình bán hàng giữa Nhà cung cấp & Đại lý giao dịch đơn hàng qua Cloud24
Mô hình bán hàng giữa Nhà cung cấp & Đại lý giao dịch đơn hàng qua Cloud24 Mô hình bàn hàng giữa Nhà cung cấp & Đại lý trên ứng dụng...
Wed, 20 Mar, 2019 at 3:06 PM
SM24_Mô hình bán hàng Shop / Siêu thị
Mô hình bán hàng Shop / Siêu thị Chức năng bán hàng “Shop/Siêu thị” phù hợp cho mô hình bán hàng tại cửa hàng, siêu thị, cửa hàng ăn uống vừa và...
Fri, 22 Mar, 2019 at 10:29 AM
SM24_Mô hình bán hàng Nhà hàng / Cafe
Mô hình bán hàng Nhà hàng / Cafe Chức năng bán hàng “Nhà hàng/Café” phù hợp cho mô hình bán hàng tại nhà hàng, cửa hàng ăn uống vừa và nhỏ, cửa ...
Fri, 22 Mar, 2019 at 10:34 AM