SM24

SM24_Tạo tài khoản TS24pro
Tạo tài khoản TS24pro Tài khoản TS24pro hỗ trợ người dùng đăng nhập vào tất cả các dịch vụ do TS24 cung cấp như Store24, bộ sản phẩm TS24pr...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:07 PM
SM24_Tải và cài đặt ứng dụng
Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng SM24™ Để thực hiện cài đặt bộ sản phẩm TS24pro, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Truy cập website TS24.c...
Tue, 30 Oct, 2018 at 3:39 PM
SM24_Hướng dẫn khai báo thông tin đơn vị
Hướng dẫn khai báo thông tin đơn vị trong ứng dụng SM24™ Thực hiện khai báo thông tin đơn vị trong ứng dụng SM24™, người dùng thực hiện như sau: ...
Fri, 1 Mar, 2019 at 9:56 AM
SM24_Hướng dẫn kích hoạt gói dịch vụ
Hướng dẫn kích hoạt gói dịch vụ Để thực hiện kích hoạt gói dịch vụ cho những ứng dụng thuộc bộ sản phẩm TS24pro (TaxOnline™, iBHXH™, iHaiQuan™,...
Tue, 4 Dec, 2018 at 3:19 PM
SM24_Hướng dẫn sao lưu – phục hồi dữ liệu
Hướng dẫn sao lưu – phục hồi dữ liệu    Chức năng “Sao lưu phục hồi” trong ứng dụng SM24™ hỗ trợ người dùng thiết lập phương thức sao lưu dữ li...
Fri, 1 Mar, 2019 at 9:52 AM
SM24_Hướng dẫn thiết lập thông số sử dụng
Hướng dẫn thiết lập thông số sử dụng Để thiết lập thông số sử dụng trong ứng dụng SM24™, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Trên thanh tiê...
Fri, 1 Mar, 2019 at 10:04 AM
SM24_Hướng dẫn thiết lập danh mục Khách hàng / Đối tác
Hướng dẫn thiết lập danh mục Khách hàng / Đối tác    Để thiết lập danh mục Khách hàng/ Đối tác,  trong ứng dụng SM24™ người dùng thực hiện như sau:...
Fri, 1 Mar, 2019 at 10:19 AM
SM24_Hướng dẫn thiết lập danh mục hàng hóa
Hướng dẫn thiết lập danh mục hàng hóa    Để thực hiện thiết lập danh mục hàng hóa trong ứng dụng SM24™, người dùng thực hiện như sau: 1. Thiết ...
Fri, 1 Mar, 2019 at 11:24 AM
SM24_Hướng dẫn thiết lập chính sách giá khuyến mãi
Hướng dẫn thiết lập chính sách giá khuyến mãi  Chức năng “Chính sách giá khuyến mãi” hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý thông tin chương trình kh...
Wed, 20 Mar, 2019 at 2:59 PM
SM24_Hướng dẫn thiết lập bàn ăn
Hướng dẫn thiết lập bàn ăn   Để thiết lập danh mục bàn ăn, áp dụng cho mô hình bán hàng Nhà hàng/Cafe người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Tr...
Fri, 1 Mar, 2019 at 2:53 PM