Đăng ký & gia hạn dịch vụ

BH_Hướng dẫn cập nhật thời hạn chứng thư số theo hợp đồng đã ký
Hướng dẫn cập nhật thời hạn chứng thư số theo hợp đồng đã ký  Để thực hiện cập nhật lại thời hạn dịch vụ chứng thư số, quý khách vui lòng thực hiện ...
Wed, 27 Sep, 2017 at 1:39 PM
BH_Hướng dẫn đặt mua hàng trên Store24
Hướng dẫn đặt mua hàng trên Store24      Để thực hiện đặt mua hàng trên Store24, người dùng thực hiện như sau:   Bước 1: Truy cập vào websi...
Thu, 9 Feb, 2017 at 8:55 AM
BH_Kích hoạt sử dụng gói dịch vụ trong bộ sản phẩm TS24pro
Kích hoạt sử dụng gói dịch vụ trong bộ sản phẩm TS24pro Để thực hiện kích hoạt gói dịch vụ trong những ứng dụng thuộc bộ sản phẩm TS24pro (TaxOnl...
Thu, 15 Jun, 2017 at 4:13 PM
BH_Hướng dẫn lấy giấy chứng nhận điện tử
Hướng dẫn lấy giấy chứng nhận điện tử Để thực hiện lấy giấy chứng nhận điện tử, người dùng vui lòng thực hiện như sau: Bước 1: Cập nhật ph...
Tue, 7 Jun, 2016 at 4:42 PM
BH_Hướng dẫn thủ tục đăng ký mới dịch vụ TS24pro
Hướng dẫn thủ tục đăng ký mới dịch vụ TS24pro   Để thực hiện đăng ký mới dịch vụ TS24pro (T-VAN TaxOnline™/ iHaiQuan™/ SM24™/ XuatHoaDon™/ I-VAN iBHXH™)...
Mon, 18 Feb, 2019 at 3:31 PM
BH_Hướng dẫn thủ tục đăng ký mới dịch vụ chữ ký số
Hướng dẫn thủ tục đăng ký mới dịch vụ chữ ký số   Để thực hiện thủ tục đăng ký mới dịch vụ chữ ký số, Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau: 01 Gi...
Mon, 18 Feb, 2019 at 3:32 PM
BH_Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ TS24pro
Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ TS24pro Để thực hiện gia hạn lại dịch vụ TS24pro (T-VAN TaxOnline™/ iHaiQuan™/ SM24™/ XuatHoaDon™/ I-VAN iBHXH™), Qu...
Mon, 18 Feb, 2019 at 3:33 PM
BH_Hướng dẫn thủ tục gia hạn chữ ký số (Hồ sơ giấy)
Hướng dẫn thủ tục gia hạn chữ ký số (Hồ sơ giấy) I. Để thực hiện thủ tục gia hạn chữ ký số, Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ: 01 Giấy đăng ...
Mon, 18 Feb, 2019 at 3:33 PM
BH_Hướng dẫn thủ tục gia hạn và chuyển đổi chữ ký số
Hướng dẫn thủ tục gia hạn và chuyển đổi chữ ký số Để thực hiện thủ tục gia hạn và chuyển đổi chữ ký số, Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau: ...
Mon, 18 Feb, 2019 at 3:33 PM
BH_Hướng dẫn thủ tục thay đổi thông tin chữ ký số
Hướng dẫn thủ tục thay đổi thông tin chữ ký số   I. Để thực hiện thủ tục thay đổi thông tin chữ ký số, Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau: ...
Fri, 23 Nov, 2018 at 3:04 PM