iHaiQuan

Hướng dẫn lập thủ tục giao dịch Hải quan điện tử

iHQ_Hướng dẫn tờ khai xuất khẩu đường biển Container (loại hình KDĐT)
Hướng dẫn tờ khai xuất khẩu đường biển Container (loại hình KDĐT)   Để nhập liệu tờ khai xuất khẩu đường biển container, người dùng thực hiện n...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:53 PM
iHQ_Hướng dẫn nghiệp vụ khai EDA (loại hình KDĐT)
Hướng dẫn nghiệp vụ khai EDA (loại hình KDĐT) Để khai báo nghiệp vụ khai thông tin EDA, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau: Bư...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:54 PM
iHQ_Hướng dẫn nghiệp vụ khai EDB (loại hình KDĐT)
Hướng dẫn nghiệp vụ khai EDB (loại hình KDĐT) Để chỉnh sửa 1 tờ khai đã được khai báo thông tin EDA (tờ khai nháp), trong ứng dụng iHaiQuan™ người ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:54 PM
iHQ_Hướng dẫn nghiệp vụ khai báo xuất khẩu EDC (loại hình KDĐT)
Hướng dẫn nghiệp vụ khai báo xuất khẩu EDC (loại hình KDĐT) Để khai báo chính thức nghiệp vụ EDC, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:54 PM
iHQ_Hướng dẫn nghiệp vụ tờ khai đính kèm HYS (loại KDĐT)
Hướng dẫn nghiệp vụ tờ khai đính kèm HYS (loại KDĐT) Để thực hiện khai báo đính kèm tờ khai file điện tử HYS, người dùng thực hiện như sau: ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:54 PM
iHQ_Hướng dẫn khai báo container tờ khai nhập khẩu (loại hình KDĐT)
Hướng dẫn khai báo container tờ khai nhập khẩu (loại hình KDĐT) Để khai báo danh sách container cho tờ khai nhập khẩu sau khi khai chính thức (có p...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:55 PM
iHQ_Hướng dẫn khai báo container xuất khẩu (loại hình KDĐT)
Hướng dẫn khai báo container xuất khẩu (loại hình KDĐT) Để khai báo danh sách container cho tờ khai xuất khẩu, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:55 PM
iHQ_Cập nhật chữ ký số với Hải Quan VNACCS
Hướng dẫn cập nhật chữ ký số với Hải Quan VNACCS Để thực hiện cập nhật chữ ký số của đơn vị với chi cục Hải quan, đơn vị thực hiện như sau: Trên m...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:39 PM
iHQ_Hướng Dẫn Đăng Ký V4 Để Khai Container Mã Vạch
  Hướng dẫn đăng ký V4 để khai Container mã vạch Để thực hiện đăng ký chữ ký số trong hệ thống V4 để khai Container mã vạch, đơ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:55 PM
iHQ_Hướng dẫn nghiệp vụ sửa tờ khai nhập khẩu sau khi khai báo chính thức
Hướng dẫn nghiệp vụ sửa tờ khai nhập khẩu sau khi khai báo chính thức Để thực hiện sửa tờ khai nhập khẩu sau khi đã khai báo chính thức bằng nghiệp vụ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:55 PM