iHaiQuan

Hướng dẫn lập thủ tục giao dịch Hải quan điện tử

iHQ_Tạo tài khoản TS24pro
Tạo tài khoản TS24pro Tài khoản TS24pro hỗ trợ người dùng đăng nhập vào tất cả các dịch vụ do TS24 cung cấp như Store24, bộ sản phẩm TS...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:21 PM
iHQ_Tải và cài đặt ứng dụng
Hướng dẫn tải và cài dặt ứng dụng iHaiQuan™   Để thực hiện cài đặt bộ sản phẩm TS24pro, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Truy cập website T...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:50 PM
iHQ_Hướng dẫn khai báo thông tin đơn vị
Hướng dẫn khai báo thông tin đơn vị Thực hiện khai báo thông tin đơn vị trong ứng dụng iHaiQuan™, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Khởi đ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:50 PM
iHQ_Hướng dẫn kích hoạt gói dịch vụ
Hướng dẫn kích hoạt gói dịch vụ Để thực hiện kích hoạt gói dịch vụ cho những ứng dụng thuộc bộ sản phẩm TS24pro (TaxOnline™, iBHXH™, iHaiQuan™, Xu...
Tue, 4 Dec, 2018 at 2:40 PM
iHQ_Hướng dẫn tờ khai nhập khẩu đường biển Container (loại hình KDĐT)
Hướng dẫn tờ khai nhập khẩu đường biển Container (loại hình KDĐT) Để thực hiện nhập liệu tờ khai nhập khẩu đường biển Container, trong ứng dụn...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:52 PM
iHQ_Hướng dẫn tờ khai nhập khẩu đường không (loại hình KDĐT)
Hướng dẫn tờ khai nhập khẩu đường không (loại hình KDĐT) Để thực hiện nhập liệu tờ khai nhập khẩu đường không, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dù...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:31 PM
iHQ_Hướng dẫn tờ khai nhập khẩu đường bộ - XNK tại chỗ (loại hình KDĐT)
Hướng dẫn tờ khai nhập khẩu đường bộ - XNK tại chỗ (loại hình KDĐT) Để thực hiện nhập liệu tờ khai nhập khẩu đường bộ, trong ứng dụng iHaiQuan™ đơ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:52 PM
iHQ_Hướng dẫn nghiệp vụ khai IDA (loại hình KDĐT)
Hướng dẫn nghiệp vụ khai IDA (loại hình KDĐT) Để thực hiện nghiệp vụ khai IDA sau khi đã nhập liệu thông tin tờ khai hoặc đã tồn tại tờ khai trong ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:53 PM
iHQ_Hướng dẫn nghiệp vụ khai lấy thông tin IDB (loại hình KDĐT)
Hướng dẫn nghiệp vụ khai lấy thông tin IDB (loại hình KDĐT) Để thực hiện chỉnh sửa 1 tờ khai đã được khai báo thông tin IDA, người dùng khai báo t...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:53 PM
iHQ_Hướng dẫn nghiệp vụ khai báo nhập khẩu IDC (loại hình KDĐT)
Hướng dẫn nghiệp vụ khai báo nhập khẩu IDC (loại hình KDĐT) Để thực hiện khai báo chính thức hồ sơ nghiệp vụ IDC, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dù...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:53 PM