XuatHoaDon

XHD_Tạo tài khoản TS24pro
Tạo tài khoản TS24pro Tài khoản TS24pro hỗ trợ người dùng đăng nhập vào tất cả các dịch vụ do TS24 cung cấp như Store24, bộ sản phẩm TS24p...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:46 PM
XHD_Tải và cài đặt ứng dụng
Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XuatHoaDon™ Để thực hiện cài đặt bộ sản phẩm TS24pro, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Truy cập website T...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:46 PM
XHD_Khai báo thông tin ban đầu
Hướng dẫn khai báo thông tin ban đầu trong ứng dụng XuatHoaDon™ Thực hiện khai báo thông tin đơn vị trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiệ...
Tue, 26 Mar, 2019 at 10:34 AM
XHD_Hướng dẫn kích hoạt gói dịch vụ
Hướng dẫn kích hoạt gói dịch vụ Để thực hiện kích hoạt gói dịch vụ cho những ứng dụng thuộc bộ sản phẩm TS24pro (TaxOnline™, iBHXH™, iHaiQuan™, Xu...
Tue, 4 Dec, 2018 at 3:13 PM
XHD_Chức năng sao lưu phục hồi
Chức năng sao lưu phục hồi Chức năng “Sao lưu phục hồi” trong ứng dụng XuatHoaDon™ hỗ trợ người dùng thiết lập phương thức sao lưu dữ liệu, sao l...
Tue, 26 Mar, 2019 at 11:00 AM
XHD_Thiết lập hệ thống
Thiết lập tham số hệ thống Nội dung này hướng dẫn người dùng thiết lập một số thông tin cơ bản như vị trí lưu hóa đơn, số lượng hiển thị phần thập...
Tue, 26 Mar, 2019 at 4:12 PM
XHD_Cài đặt quyết định / mẫu hoá đơn / thông báo phát hành hoá đơn
Hướng dẫn cài đặt quyết định, mẫu hoá đơn và thông báo phát hành hoá đơn Để bắt đầu sử dụng các chức năng trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng ...
Tue, 26 Mar, 2019 at 11:16 AM
XHD_Thiết lập danh mục tiền tệ
Thiết lập danh mục tiền tệ Để thiết lập danh mục tiền tệ trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau: 1. Danh mục ngoại tệ: Bước 1...
Tue, 26 Mar, 2019 at 11:42 AM
XHD_Thiết lập danh mục hàng hoá
Thiết lập danh mục hàng hoá Để lập danh mục hàng hoá trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau: 1. Thiết lập danh sách nhóm hàng...
Tue, 26 Mar, 2019 at 2:29 PM
XHD_Thiết lập danh mục khách hàng
Thiết lập danh mục khách hàng Để thiết lập danh mục khách hàng trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Trên thanh tiêu ...
Tue, 26 Mar, 2019 at 2:44 PM