Pay24

Hướng dẫn về nộp thuế điện tử

Pay24_Lập uỷ nhiệm chi qua ngân hàng
Lập uỷ nhiệm chi qua ngân hàng Để thực hiện lập ủy nhiệm chi qua ngân hàng, trong ứng dụng Pay24™ người dùng thực hiện như sau:    Bước 1: Vào ứ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:30 PM