Pay24

Hướng dẫn về nộp thuế điện tử

Pay24_Lập uỷ nhiệm chi qua ngân hàng
Lập uỷ nhiệm chi qua ngân hàng Để thực hiện lập ủy nhiệm chi qua ngân hàng, trong ứng dụng Pay24™ người dùng thực hiện như sau:    Bước 1: Vào ứ...
Wed, 17 Apr, 2019 at 2:02 PM