iThongKe

Lập tờ khai thống kê để thực hiện giao dịch điện tử

iThongKe_Tạo tài khoản TS24pro
Tạo tài khoản TS24pro Tài khoản TS24pro hỗ trợ người dùng đăng nhập vào tất cả các dịch vụ do TS24 cung cấp như Store24, bộ sản phẩm TS...
Mon, 13 Aug, 2018 at 2:11 PM
iThongKe_Tải và cài đặt ứng dụng
Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng iThongKe™   Để thực hiện cài đặt bộ sản phẩm TS24pro, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Truy cập website TS...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:40 PM
iThongKe_Thông tin đơn vị
Thông tin đơn vị Để thực hiện khai báo thông tin đơn vị  trên ứng dụng  iThongKe™, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Khởi động bộ sản phẩ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:41 PM
iThongKe_Sao lưu / phục hồi dữ liệu
Sao lưu / phục hồi dữ liệu Để thực hiện sao lưu – phục hồi dữ liệu trong ứng dụng iThongKe™, người dùng thực hiện như sau: 1. Sao lưu dữ liệu: ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:41 PM
iThongKe_Hướng dẫn lập báo cáo
Hướng dẫn lập báo cáo Để lập hồ sơ nộp cho cơ quan quản lý Thống kê của đơn vị, trên ứng dụng iThongKe™, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sa...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:42 PM
iThongKe_Phiếu điều tra “Tổng điều tra kinh tế năm 2017”
Phiếu điều tra “Tổng điều tra kinh tế năm 2017” Để thực hiện lập các mẫu phiếu “Tổng điều tra kinh tế năm 2017”, trong ứng dụng iThongKe™ người dù...
Wed, 19 Sep, 2018 at 2:20 PM
iThongKe_Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Để thực hiện lập báo cáo tài chính trên ứng dụng iThongKe™, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Chọn mở biểu mẫu báo cáo ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 5:00 PM
iThongKe_Ký nộp tờ khai qua mạng
Ký nộp tờ khai qua mạng Để thực hiện nộp báo cáo cho cơ quan Thống kê, trên ứng dụng iThongKe™, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 5:00 PM