TaxOnline

Hướng dẫn TaxOnline - kê khai thuế qua mạng

Tax_Hướng Dẫn Chuyển Mẫu Hóa Đơn Liên 2 Từ File PDF Về File Word 2007
Hướng Dẫn Chuyển Mẫu Hóa Đơn Liên 2 Từ File PDF Về File Word 2007 Để thực hiện chuyển mẫu hóa đơn liên 2 từ file PDF về file Word, người dùng thực hiệ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:44 PM
Tax_Cá nhân kê khai - Nhập thông tin thu nhập hàng tháng
Hướng dẫn nhập thông tin thu nhập hàng tháng (cá nhân kê khai) Trân trọng!
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:44 PM
Tax_Báo cáo tài chính và Thuế thu nhập doanh nghiệp
Báo cáo tài chính   Tại sao tờ khai đính kèm (Bảng cân đối số phát sinh, Bảng thuyết minh BCTC) gửi báo không thành công. Báo lỗi “Cấu trúc tệp h...
Thu, 17 Nov, 2016 at 11:55 AM
Tax_Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (BC07/AC)
Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (BC07/AC) Để thực hiện lập báo cáo tình hình sử dụng biên lại thu ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:45 PM