iBHXH

Hỗ trợ iBHXH

iBH_Hồ sơ giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần, trợ cấp khu vực 1 lần (608)
Hồ sơ giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần, trợ cấp khu vực 1 lần (608) Trân trọng!
Thu, 29 Mar, 2018 at 11:53 AM
iBH_Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến (609)
Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến (609) Trân trọng!
Thu, 29 Mar, 2018 at 11:51 AM
iBH_Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi (610)
Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi (610) Trân trọng!
Thu, 29 Mar, 2018 at 11:56 AM
iBH_Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp (622)
Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp (622) Trân trọng!
Thu, 29 Mar, 2018 at 12:01 PM
iBH_Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp hàng tháng (617)
Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp hàng tháng (617) Trân trọng!
Thu, 29 Mar, 2018 at 12:05 PM
iBH_Hồ sơ cấp giấy xác nhận hưởng BHXH; cấp giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh (624)
Hồ sơ cấp giấy xác nhận hưởng BHXH; cấp giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh (624) Trân trọng!
Thu, 29 Mar, 2018 at 12:10 PM
iBH_Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người đang làm việc (615)
Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người đang làm việc (615) Trân trọng!
Thu, 29 Mar, 2018 at 12:07 PM
iBH_Hướng dẫn khắc phục một số lỗi nộp hồ sơ giao dịch điện tử
Hướng dẫn khắc phục một số lỗi nộp hồ sơ giao dịch điện tử Nội dung này hỗ trợ giải thích và hướng dẫn cho người dùng cách khắc phục một số lỗi đơn v...
Wed, 3 May, 2017 at 4:50 PM
Bài tập thực hành (3)
Nội dung đào tạoThời gianĐịa điểmĐối tượng tham giaNhân viên đào tạoThứ hai 05/03/2018TaxOnline Quyết toán thuế 201717h10 - 18h10Sảnh tầng trệt (khu vực hỗ ...
Tue, 18 Dec, 2018 at 11:11 AM
Mẫu Chứng minh nhân dân (Nộp bản sao)
Wed, 20 Sep, 2017 at 11:44 AM