iBHXH

Hỗ trợ iBHXH

iBH_Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí (206)
Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí (206) Để thực hiện hồ sơ Giải quyết chế độ hưu trí cho nhân viên [206], trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như ...
Mon, 8 Apr, 2019 at 2:37 PM
iBH_Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất (207)
Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất (207) Để lập hồ sơ giải quyết chế độ tuất (207), trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Trên than...
Mon, 8 Apr, 2019 at 2:37 PM
iBH_Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân đối với người đang làm việc (215)
Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân đối với người đang làm việc (215) Để thực hiện khai báo hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí vừa...
Tue, 19 Mar, 2019 at 2:28 PM
iBH_Hướng dẫn khắc phục một số lỗi nộp hồ sơ giao dịch điện tử
Hướng dẫn khắc phục một số lỗi nộp hồ sơ giao dịch điện tử Nội dung này hỗ trợ giải thích và hướng dẫn cho người dùng cách khắc phục một số lỗi đơn v...
Wed, 3 May, 2017 at 4:50 PM
Bài tập thực hành (3)
Nội dung đào tạoThời gianĐịa điểmĐối tượng tham giaNhân viên đào tạoThứ hai 05/03/2018TaxOnline Quyết toán thuế 201717h10 - 18h10Sảnh tầng trệt (khu vực hỗ ...
Tue, 18 Dec, 2018 at 11:11 AM
Mẫu Chứng minh nhân dân (Nộp bản sao)
Wed, 20 Sep, 2017 at 11:44 AM
Mẫu thẻ BHYT (Nộp bản sao)
Thu, 21 Sep, 2017 at 10:56 AM
Mẫu Đơn thuốc hoặc Sổ y bạ (Nộp bản sao)
Thu, 21 Sep, 2017 at 10:53 AM
Mẫu Giấy ra viện (Nộp bản sao nếu có)
Thu, 21 Sep, 2017 at 10:28 AM
Mẫu giấy báo tử (Nộp bản sao nếu có)
Thu, 21 Sep, 2017 at 9:34 AM