iBHXH

Hỗ trợ iBHXH

iBH_Tạo tài khoản TS24pro
Tạo tài khoản TS24pro Tài khoản TS24pro hỗ trợ người dùng đăng nhập vào tất cả các dịch vụ do TS24 cung cấp như Store24, bộ sản phẩm TS24pro...
Thu, 4 Apr, 2019 at 1:47 PM
iBH_Tải và cài đặt ứng dụng
Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng iBHXH™ Để thực hiện cài đặt bộ sản phẩm TS24pro, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Truy cập website TS24.co...
Thu, 4 Apr, 2019 at 1:48 PM
iBH_Khai báo thông tin ban đầu trong iBHXH™
Hướng dẫn khai báo thông tin ban đầu trong ứng dụng iBHXH™ Thực hiện khai báo thông tin đơn vị trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sa...
Mon, 10 Jun, 2019 at 9:37 AM
iBH_Hướng dẫn kích hoạt gói dịch vụ
Hướng dẫn kích hoạt gói dịch vụ Để thực hiện kích hoạt gói dịch vụ cho những ứng dụng thuộc bộ sản phẩm TS24pro (TaxOnline™, iBHXH™, iHaiQuan™, Xu...
Mon, 11 Mar, 2019 at 8:35 AM
iBH_Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN (Giao dịch điện tử theo QĐ 838/QĐ-BHXH)
Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN (Giao dịch điện tử theo QĐ 838/QĐ-BHXH) Để thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Quyết định 838/QD-BHXH ngày 29/...
Wed, 12 Jun, 2019 at 11:06 AM
iBH_Hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ I-VAN
Hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ I-VAN Để thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ I-VAN, trong trường hợp người dùng mới gia hạn hoặc thay ...
Mon, 10 Jun, 2019 at 11:25 AM
iBH_Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN
Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN (Ngừng nộp hồ sơ điện tử qua iBHXH™ của TS24) Để thực hiện đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, trong trường...
Wed, 12 Jun, 2019 at 2:51 PM
iBH_Sao lưu – phục hồi dữ liệu
Hướng dẫn sao lưu – phục hồi dữ liệu trên ứng dụng iBHXH Để sao lưu – phục hồi dữ liệu, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: 1. Sao...
Mon, 10 Jun, 2019 at 3:10 PM
iBH_Đăng ký nhận thông báo C12, C71 VÀ D02a-TS với chữ ký số xác thực
Hướng dẫn đăng ký nhận thông báo C12, C71 VÀ D02a-TS với chữ ký số xác thực Nhằm hỗ trợ cho đơn vị đang tham gia bảo hiểm xã hội và có thiết bị chữ ký ...
Thu, 4 Apr, 2019 at 1:53 PM
iBH_Chức năng "Quản lý NLĐ"
Chức năng "Quản lý NLĐ" I. Giới thiệu: Chức năng “Quản lý NLĐ” hỗ trợ cho người dùng quản lý dễ dàng danh sách người lao động hiện có t...
Tue, 11 Jun, 2019 at 2:04 PM