Tax_Tờ khai thuế TNCN (Cá nhân kê khai - có thu nhập đầu tư vốn, chuyển nhượng, trúng thưởng) 


Để lập Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Cá nhân kê khai) Có thu nhập từ chuyển nhượng/ quả tặng/ trúng thưởng, người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Với đối tượng cá nhân kê khai có thu nhập từ chuyển nhượng/ quà tặng/ trúng thưởng > Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Kê khai” > “KK tự động hàng tháng/lần phát sinh” >  “Đầu tư vốn”, “Chuyển nhượng Chứng khoán”, “Bản quyền, chuyển nhượng quyền thương mại” “Trúng thưởng”.Bước 2: Ví dụ chọn lập tờ khai “Đầu tư vốn”  > Tùy chọn kỳ kê khai cần làm và nhấn “Đồng ý”.

 

 

Chọn đúng tháng cần kê khai (1) và nhập liệu theo một trong hai cách sau.

Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào ứng dụng

 

 

Cách 2: Sử dụng file mẫu để nạp dữ liệu vào ứng dụng Bước 3: Nhấn “Ghi (F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

 

 Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.