Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, trả sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát 627 


Để lập hồ sơ [627] Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho NLĐ trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau:


Hồ sơ 627 được áp dụng khi phát sinh trường hợp người lao động dừng đóng BHXH, BHTN (nghỉ việc, hưởng chế độ….) mà sổ BHXH của người lao động đang được cơ quan BHXH rà soát .


Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Sổ” (2) > “Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN” (3) > “[627] Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho NLĐ trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát” (4). Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ tình thuế, nhấp chọn “Đồng ý” (5)

 


Bước 2: Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, người dùng nhấp chọn “Phiếu yêu cầu xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN cho người lao động (mẫu số 02a). Người dùng lập phiếu mẫu 02a bằng giấy và nộp kèm với phiếu giao nhận hồ sơ sau khi kết xuất.Bước 3: Nhấn chọn “Lưu (F5)” để kết xuất ra báo cáo và in nộp cơ quan BHXH(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.