Ngày 24 tháng 04 năm 2019THÔNG BÁO

Về việc chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử


Kính gửi: Quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ I-VAN của TS24 tại TP Hà Nội!Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo Công văn số 1443/TB-BHXH, về việc chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử về địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn, kể từ ngày 01/5/2019.


Trong giai đoạn chuyển đổi Cổng giao dịch điện tử nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với cơ quan BHXH, các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN để được hỗ trợ, giải quyết.


Để nâng cao chất lượng phục vụ, BHXH thành phố Hà Nội trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự phối hợp, chia sẻ của các cá nhân, tổ chức./.
 

Trân trọng./.