Để thực hiện hồ sơ [603] Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT, trong ứng dụng iBHXH, người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ điện tử” (1) > “Thu” (2) > “[603] Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT” (3) > Tùy chọn kỳ kê khai.Bước 2: Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ chọn danh sách mẫu tờ khai để mở tờ khai cần nhập liệuBước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào tờ khai trên ứng dụng. Người dùng có thể nhập liệu trực tiếp hoặc tạo file mẫu.

Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào ứng dụng: Lựa chọn đối tượng tham gia bảo hiểm (1) > Nhập liệu vào ứng dụng (2)Cách 2: Tạo file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụngBước 4: Kiểm tra dữ liệu, nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại dữ liệu vừa nhập(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng.