Ngày 08 tháng 08 năm 2018


THÔNG BÁO

Kế hoạch tạm dừng ứng dụng để bảo trì hệ thống


Kính gửi: Quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ của TS24!


Tổng cục Thuế thông báo việc tạm dừng hệ thống: Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Dịch vụ thuế điện tử (eTAX), để phục vụ bảo trì, nâng cấp hệ thống máy chủ tại Trung tâm dữ liệu chính và Trung tâm dữ liệu dự phòng từ 18h00 Thứ 6 ngày 10/08/2018 đến 07h00 sáng Thứ 2 ngày 13/08/2018.


Ngoài thời gian nêu trên các hệ thống vẫn hoạt động bình thường.


Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian sử dụng dịch vụ hiệu quả.
Trân trọng./.