Ngày 27 tháng 07 năm 2018

 

Thông báo

V/v cập nhật bảo trì hệ thống giao dịch điện tử tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Kính gửi: Quý đơn vị!


Hiện nay hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang được cập nhật bảo trì, do vậy đơn vị thực hiện gửi hồ sơ điện tử sẽ có thể xảy ra tình trạng báo lỗi hoặc hồ sơ bị treo không được xử lý. Tạm thời, quý đơn vị không thực hiện gửi hồ sơ BHXH giao dịch điện tử trong thời gian này.


Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông báo đến các nhà cung cấp I-VAN về việc cập nhật bảo trì được thực hiện vào ngày 26/07/2018, thời gian từ 11:30 và dự kiến là đến 14:30 cùng ngày sẽ kết thúc, nhưng đến hiện tại vẫn chưa hoàn tất việc thực hiện.

Trong thời gian chờ đợi thông tin phản hồi mới từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cảm phiền quý đơn vị không thực hiện gửi lại hồ sơ giao dịch điện tử.


Để xử lý gấp hồ sơ do đơn vị cần nộp hoặc tránh bị tính truy thu, quý đơn vị có thể lập hồ sơ giấy có đóng dấu ký tên, gửi về cho các cơ quan Bảo hiểm xã hội tại Tp.Hồ Chí Minh, hồ sơ sẽ được tiếp nhận xử lý cho quý đơn vị trong thời gian này.


TS24 sẽ có phản hồi sớm nhất đến quý đơn vị, sau khi nhận được thông báo việc cập nhật bảo trì đã hoàn tất từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.Trân trọng./.