Cập nhật thiết bị chữ ký số trên hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng Cục ThuếĐể thực hiện cập nhật thiết bị chữ ký số trên hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng Cục Thuế, người dùng thực hiện như sau:

1. Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính, truy cập vào website http://nhantokhai.gdt.gov.vn (1), thực hiện đăng nhập vào tài khoản khai thuế qua mạng (2).2. Đăng nhập thành công, chọn vào mục “TÀI KHOẢN” (1) > “Thay đổi thông tin” (2).3. Xuất hiện bảng “Thay đổi thông tin người nộp thuế”, nhấn chọn “Nhập lại số serial” (1) > chọn “OK” (2) để xác nhận việc thực hiện.4. Tùy chọn thông tin chữ ký số và nhập mã PIN của chữ ký số.5. Xuất hiện thông báo thay đổi thông tin thành công là hoàn tất việc cập nhật thiết bị chữ ký số.
(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.