Cập nhật thiết bị chữ ký số trên hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng Cục ThuếĐể thực hiện cập nhật thiết bị chữ ký số trên hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng Cục Thuế, người dùng thực hiện như sau:

1. Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính, truy cập vào website http://nopthue.gdt.gov.vn, thực hiện đăng nhập vào tài khoản nộp thuế điện tử.

2. Đăng nhập thành công, chọn vào mục “TÀI KHOẢN” (1) > “Thay đổi thông tin” (2).3. Xuất hiện bảng “Thay đổi thông tin người nộp thuế”, nhấn chọn “Nhập lại số serial” (1) > chọn “OK” (2) để xác nhận việc thực hiện.4. Tùy chọn thông tin chữ ký số và nhập mã PIN của chữ ký số.5. Chờ thông tin “Số serial chứng thư số” thay đổi (1), nhấn chọn “Cập nhật” (2).6. Xuất hiện bảng đăng ký thay đổi thông tin nộp thuế điện tử, kiểm tra nội dung đăng ký và nhấn chọn “Ký và Gửi”.7. Nhập mã PIN của thiết bị chữ ký số để hoàn tất quá trình ký gửi đăng ký thay đổi.


(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.