Ngày 20 tháng 04 năm 2018

 

Thông báo

Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng


Kính gửi: Quý Khách hàng!


Để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC và Công văn số 1225/TCT-KK ngày 9/4/2018 về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống MLNSNN và một số nội dung nghiệp vụ mới, Tổng cục Thuế  nâng cấp các ứng dụng: Hỗ trợ kê khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.8.3; Nhận tờ khai mã vạch tập trung (NTK_TMS) phiên bản 2.5.7; Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.3; Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.5; Dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.3; Quản lý thuế tập trung (TMS) phiên bản 2.9.


Thời gian nâng cấp các ứng dụng từ 09h00 ngày 21/04/2018 đến hết 24h00 ngày 21/04/2018. Trong thời gian nâng cấp ứng dụng TMS, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng thao tác của NSD đê đảm bảo các dữ liệu chuyển đổi không bị biến động.


Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.