Ngày 23 tháng 03 năm 2018


THÔNG BÁO

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế 2017


Kính gửi: Quý khách hàng!


Tổng cục Thuế thông báo thời hạn nộp Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và Báo cáo tài chính năm 2017 đối với các doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 là ngày 31/3/2018. Tuy nhiên, do ngày 31/3/2018 là ngày nghỉ theo quy định nên thời hạn nộp Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và Báo cáo tài chính năm 2017 là ngày thứ 2 (02/4/2018). Đề nghị Quý Doanh nghiệp nộp Hồ sơ khai thuế, Báo cáo tài chính đúng thời hạn quy định.


Nội dung thông báo chính thức từ Tổng Cục Thuế vui lòng tham khảo tại đây.


Trân trọng./.