iData™ Cấu hình sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ chức năng phân quyền người dùng
1. Yêu cầu:

- Đăng ký gói dịch vụ hỗ trợ phân quyền người dùng của TS24.

- Hệ thống mạng máy tính có 1 máy chính để lưu trữ cấu hình iData™, các máy tính phụ sử dụng TS24pro thực hiện kết nối đến máy chủ này để sử dụng.


2. Các bước thực hiện:

a. Cấu hình iData™ tại máy chính:

- Tải và cài đặt bộ sản phẩm TS24pro. (Tham khảo hướng dẫn tại đây)

- Khởi tạo tài khoản TS24pro để đăng ký mua gói dịch vụ hỗ trợ phân quyền và tài khoản dùng làm tài khoản nội bộ cho từng người dùng. (Tham khảo hướng dẫn tại đây)

- Đăng nhập vào bộ sản phẩm TS24pro đã được cài đặt trên máy tính, khởi động ứng dụng iData™.- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Hệ thống” > “Cấu hình” để kiểm tra và thiết lập cấu hình kết nối đến máy tính lưu dữ liệu iData cho bộ sản phẩm TS24pro.- Vào mục “Danh mục” (1) > “Tài khoản TS24” (2) > nhấn chọn “Insert: Thêm dòng” (3), nhập thông tin tài khoản TS24pro và kích hoạt gói dịch vụ đã mua (4), chọn “Ghi (F5)” sau khi hoàn tất (5).- Kích hoạt thành công, nhấn chọn vào “Người dùng” (1) > xuất hiện bảng thông tin tài khoản người dùng bên dưới, tạo tài khoản nội bộ bằng cách nhập thông tin tài khoản vào vùng trắng (2), tài khoản nội bộ là tài khoản TS24pro > nhấn chọn dấu “+” (3) để kiểm tra tùy chọn kích hoạt quyền sử dụng gói dịch vụ cho tài khoản nội bộ.- Người dùng có thể nhấn tổ hợp phím “Ctrl + F” để hiển thị chức năng hỗ trợ tìm kiếm nhanh tên tài khoản nội bộ đã khởi tạo.- Thiết lập phân quyền người dùng cho từng tài khoản vừa khởi tạo, vào mục “Phân quyền người dùng” (1) > chọn sản phẩm cần phân quyền trong từng tài khoản nội bộ (2) > thực hiện tùy chọn phân quyền từng chức năng trong sản phẩm (3) > nhấn chọn “Ghi” (4) sau khi đã hoàn tất việc thực hiện.- Hoàn tất việc cấu hình, tại máy chạy iData™ lưu ý phải để phần mềm này luôn hoạt động thì các máy tính phụ sử dụng  mới cóthể thực hiện kết nối đến thông tin dữ liệu lưu trên iDaTa™ được.


b. Các máy tính phụ thực hiện kết nối để sử dụng:

- Tại máy tính phụ của người dùng sử dụng các các ứng dụng hỗ trợ phân quyền gói dịch vụ iData (TaxOnline, iBHXH™, iHaiQuan™…), thực hiện cài đặt bộ sản phẩm TS24pro, đăng nhập theo tùy chọn “Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ”, người dùng đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã được khởi tạo trong ứng dụng iData™. Tài khoản đăng nhập này người quản lý chính hoặc nhân viên kiểm soát hệ thống iData™ trong đơn vị sẽ cung cấp cho người dùng.- Lưu ý thông tin kết nối “Địa chỉ máy chủ”“Cổng kết nối” cần nhập đúng theo cấu hình đã thiết lập ban đầu trong ứng dụng iData™.- Đăng nhập thành công, người dùng nhấn chọn khởi động ứng dụng cần dùng, thực hiện khai báo thông tin đơn vị để bắt đầu sử dụng.

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.