Ngày 06 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT)


Kính gửi: Quý khách hàng!


Tổng cục Thuế thông báo tạm dừng hệ thống Nộp thuế điện tử từ 17h00 thứ sáu ngày 09/03/2018 đến 17h00 thứ bảy ngày 10/03/2018 để bảo trì các hệ thống.


Ngoài thời gian trên, hệ thống vẫn hoạt động bình thường.


Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Nộp thuế điện tử.
Trân trọng./.