Hồ sơ hưởng trợ cấp ốm đauĐể lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp ốm đau cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn mục “Hồ sơ điện tử” (1) > “Chi chế độ” (2) > “[630] Xét duyệt chế độ ốm đau, Thai sản và Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe” (3) > tạo mới lần nhập liệu (4).Bước 2: Xuất hiện bảng thông tin nhập liệu bên dưới, phần “Tên thủ tục” đánh dấu chọn "Xét duyệt chế độ ốm đau" (1), bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu tương ứng (2), nhấn chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.Bước 3: Thực hiện nhập nội dung vào biểu mẫu tờ khai theo yêu cầu nghiệp vụ, lưu ý một số lưu ý về quá trình nhập liệu như sau:

Mẫu tờ khai bắt buộc nhập: “Thông tin cá nhân”“C70a_HD”. (1)

Mẫu tờ khai không bắt buộc (nhập thêm nếu có yêu cầu): “DT01”“DT02”. (2)

Mẫu “C70a_HD” là mẫu nhập liệu chung cho 3 nghiệp vụ xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, người dùng lưu ý chỉ nhập nội dung vào những cột thông tin cần thiết và tương ứng với nghiệp vụ đang khai báo cho người lao động.Người dùng có thể thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau:

 Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng, nhập và tùy chọn những thông tin theo hướng dẫn như trên.

- Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng iBHXH™.


(1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

(2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

(3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

(4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất.


Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).

Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại, vào ứng dụng để nạp dữ liệu.Bước 4: Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn chọn “Ghi (F5)” để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.


Trân trọng!


(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)