Tra cứu danh sách hoá đơn đã xuất
Để tra cứu kiểm tra lại nội dung hóa đơn điện tử đã xuất, hoặc gửi lại thông tin tra cứu hóa đơn nếu có yêu cầu từ khách hàng, trong ứng dụng XuatHoaDon™ người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hóa đơn điện tử” (1) * > “Danh sách hóa đơn điện tử” (2).(*: tùy theo loại hình hóa đơn đơn vị sử dụng mà nút chức năng này sẽ khác nhau, ví dụ: hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in …)


Bước 2: bên dưới xuất hiện danh sách các mẫu hóa đơn đang được sử dụng, người dùng chọn vào mẫu hóa đơn cần tra cứu (1), tùy chỉnh lại thời gian cần tra cứu (2), bên dưới hiển thị danh sách thông tin hóa đơn đã xuất, có thể nhấn chọn vào cột “Số HĐ” (3) để mở xem nội dung chi tiết của hóa đơn, tùy chọn hóa đơn (4) để thực hiện gửi email theo thông tin địa chỉ thư điện tử đã nhập trong hóa đơn (5) hoặc gửi đến địa chỉ thư điện tử khác nếu khách hàng yêu cầu (6). Bảng tra cứu danh sách hóa đơn điện tử òn hỗ trợ thêm một vài chức năng khác như chuyển đổi hóa đơn giấy, xóa bỏ hóa đơn, lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế …
(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.