Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN 01/QT-LNCL
Để thực hiện Lập Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN (01/QT-LNCL) theo Thông tư số 61/2016/TT-BTC trên ứng dụng TaxOnline, người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Vào TaxOnline, chọn “Kê khai” (1) -> “Cổ tức, lợi nhuận được chia” (2) -> “Tờ khai QT lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN (01/QT-LNCL)” (3).Bước 2: Tùy chọn kỳ tính thuế (1) và nhấn chọn “Đồng ý” (2).Bước 3: Nhấn chọn “Thêm mới” (1) để tạo mới lần nhập liệu (2) -> Nhập số liệu vào mẫu tờ khai trên ứng dụng (3).Bước 4: Nhấn “Lưu (F5)” để lưu lại nội dung thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.


(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng.