Hướng dẫn lập tờ khai tờ khai lệ phí môn bài (Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP)
Để thực hiện lập tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, trong ứng dụng TaxOnline™, người dùng thực hiện như sau:

(Tờ khai áp dụng từ kỳ tính thuế 2017)

Bước 1: trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Thủ tục khác” (1) -> “Khai báo thuế thu phí, lệ phí” (2) -> “Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI)” (3).


 

Bước 2: Tùy chọn kỳ tính thuế theo 1 trong 2 trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Chọn kỳ tính thuế theo Năm: Chọn Năm tính thuế (1) -> “Đồng ý” (2)Tại giao diện “Tờ khai lệ phí môn bài”, thực hiện nhập liệu thông tin “Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu” của Đơn vị nộp lệ phí môn bài (1).

Trường hợp có đơn vị hạch toán phụ thuộc cùng địa phương, thực hiện nhập thông tin đơn vị đó vào mục “Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương” (2).Trường hợp 2: Chọn kỳ tính thuế theo Lần phát sinh (Đối với cơ sở mới thành lập):

Đánh dấu chọn vào mục “Cơ sở mới thành lập”(1) -> Tùy chọn lần nhập liệu (2) -> “Đồng ý” (3)Đánh dấu chọn Lần phát sinh (1) -> Trên giao diện “Tờ khai lệ phí môn bài” , tùy chọn vào mục “Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm” (2) -> thực hiện nhập liệu vào form tờ khai (3).Bước 3: Nhấn “Ghi (F5)” để lưu lại nội dung thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.
(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.