Ngày 22 tháng 09 năm 2017


THÔNG BÁO

Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử phục vụ nâng cấp hệ thống


Kính gửi: Quý khách hàng!


Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 17h00 ngày 29/09/2017 đến 17h00 ngày 01/10/2017 để phục vụ cho việc nâng cấp đáp ứng triển khai thực hiện kiểm tra và trả thông báo 2 bước đối với hồ sơ khai thuế điện tử. Ngoài thời gian trên, hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử vẫn hoạt động bình thường.


Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử.Trân trọng./.