Ngày 22 tháng 09 năm 2017


THÔNG BÁO

V/v Lưu ý một số lỗi phát sinh trong quá trình giao dịch BHXH điện tử

khi nâng cấp lên hệ thống tiếp nhận mới 3.0 của BHXH Việt Nam


Kính gửi: - Quý Khách hàng đang sử dụng dịch vụ iBHXH


Ngày 01/09/2017, sau khi ứng dụng iBHXH được cập nhật theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì phát sinh một loạt các lỗi từ hệ thống tiếp nhận của BHXH Việt Nam, lưu ý các lỗi này đều gặp phải từ tất cả các Nhà cung cấp dịch vụ I-VAN và cả cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam. Các lỗi phát sinh xảy ra do hệ thống tiếp nhận báo về không phải trường hợp nào cũng gặp, Công ty TS24 và Cơ quan BHXH đã tiếp nhận quá nhiều thông tin yêu cầu cùng một lúc nên dẫn đến quá tải bộ phận hỗ trợ trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin tổng hợp 03 trường hợp chính như sau:


1/. Nhập thông tin trên phần mềm iBHXH chưa đầy đủ theo yêu cầu mới của Quyết định 595, khi thực hiện ký nộp hồ sơ giao dịch điện tử, thường xuất hiện thông báo mô tả lỗi có dạng như sau:


- -92- {…-TS-01-….-…-..} cvc-enumeration-valid: [hiện nhiều chuỗi số khác nhau]. It must be a value from the enumeration.


Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn lưu ý một số nội dung nhập liệu tại đây (Bấm vào đây).


2/. Đã lập được hồ sơ theo quy định mới của Quyết định 595 trên iBHXH, khi thực hiện ký nộp hồ sơ giao dịch điện tử, kết quả xử lý hồ sơ trả về từ hệ thống BHXH Việt Nam thông báo một số nội dung như sau:


- -9999- Quá trình gửi hồ sơ đăng ký bị lỗi, vui lòng thử lại sau. Mã cơ quan bảo hiểm không khớp với cơ quan bảo hiểm quản lý đơn vị.

- -9999- Tài khoản/mật khẩu IVAN không chính xác.

- -9999- Thông tin mã đơn vị/mã số thuế không chính xác.

- Mã cơ quan bảo hiểm không khớp với cơ quan bảo hiểm quản lý đơn vị.


Để khắc phục những trường hợp trên và có thể gửi được hồ sơ giao dịch điện tử, quý khách vui lòng thực hiện đăng ký lại dịch vụ theo hướng dẫn tại đây (Bấm vào đây).


3/. Trường hợp đã thực hiện 2 bước trên vẫn còn lỗi xảy ra, Quý khách vui lòng cung cấp thông tin chi tiết thông tin đơn vị vào biểu mẫu tại đây. (Bấm vào đây).


Công ty TS24 và những nhà cung cấp dịch vụ I-VAN khác đang cùng phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để kiểm tra khắc phục các lỗi trên trong thời gian sớm nhất.


Để kịp thời đảm bảo thực hiện hồ sơ BHXH cho người lao động, Quý khách có thể thực hiện hồ sơ giấy giao dịch qua Bưu điện (hoàn toàn miễn phí dịch vụ này).


Một lần nữa, chúng tôi thành thật xin lỗi về sự cố trên và sự quá tải khi tiếp nhận thông tin hỗ trợ lớn từ Quý khách. Xin Quý khách thông cảm và chia sẻ những khó khăn cùng chúng tôi trong thời điểm này.


Vui lòng gửi lỗi cần hỗ trợ vào email: HoTro@TS24.com.vn, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết sớm nhất.Trân trọng thông báo./.