Ngày 20 tháng 09 năm 2017


HƯỚNG DẪN

V/v tra cứu thông tin mã số BHXH & mã hộ gia đình


Kính gửi: Quý Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của TS24!


Để thực hiện tra cứu thông tin mã số BHXH & mã hộ gia đình của người lao động, quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Nhấn chọn vào đây để truy cập chức năng "Tra cứu mã số Bảo hiểm xã hội" trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam.


Bước 2: Tại giao diện Tra cứu mã số Bảo hiểm xã hội, tùy chọn thông tin “Tỉnh/TP” (1), nhập thông tin “Họ tên” (2), “Ngày sinh” (3)“Mã xác thực” (4), sau đó nhấn chọn “Tra cứu” (5).


Lưu ý: Trường thông tin Tỉnh/TP bạn chọn Tỉnh/TP nơi cấp giấy khai sinh. Các trường thông tin khác không cần nhập.Bước 3: Kết quả sẽ hiển thị phía dưới, quý khách kiểm tra để lấy thông tin tại cột “Mã số BHXH” (6)“Mã hộ gia đình” (7).

Trân trọng./.