Ngày 05 tháng 09 năm 2017


HƯỚNG DẪN

Cập nhật ứng dụng iBHXH theo Quyết định 595/QĐ-BHXH


Kính gửi: Quý Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của TS24!


Căn cứ theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế.


Công ty Cổ phần TS24 xin gửi đến Quý khách hàng hướng dẫn cách cập nhật ứng dụng iBHXH để có thể lập và nộp hồ sơ giao dịch điện tử đến cơ quan BHXH theo quy trình mới, thực hiện như sau:


Cách 1: Cập nhật tự động

Khởi động bộ sản phẩm TS24pro, nhấn chọn “Đăng nhập” và mở ứng dụng iBHXH.Ứng dụng iBHXH tự động kiểm tra và chạy cập nhật tự động, cập nhật xong sẽ có thông báo báo cập nhật thành công, người dùng nhấn chọn “Khởi động lại” để hoàn tất quá trình thực hiện.Cách 2: Kiểm tra cập nhật thủ công (trường hợp đã thực hiện cập nhật tự động nhưng ứng dụng bị lỗi hoặc cập nhật tự động không thành công)

Khởi động bộ sản phẩm TS24pro, nhấn chọn “Đăng nhập”, nhấn chuột phải vào biểu tượng ứng dụng iBHXH > chọn “Chỉnh sửa” > chọn “Có” để ứng dụng kiểm tra cập nhật > hoàn tất sẽ xuất hiện thông báo thành công > chọn “Có” để khởi động sử dụng.

Để nhận biết ứng dụng đã được cập nhật theo Quyết định 595/QĐ-BHXH hay chưa, sau khi vào chương trình hoặc iBHXH đã khởi động lại, người dùng kiểm tra trên thanh công cụ một số mẫu hồ sơ giao dịch điện tử, ví dụ tại mục Thu > (*) Hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc, biểu tượng mẫu hồ sơ nhập liệu sẽ chuyển theo mã quy trình 6xx mới là chương trình đã cập nhật đúng (Vd: 600, 611 …).Một số lưu ý sau khi đã cập nhật iBHXH thành công theo Quyết định 595/QĐ-BHXH:

1. Đơn vị đã đăng ký giao dịch điện tử qua dịch vụ I-VAN của TS24 vẫn sử dụng chương trình như bình thường để lập và ký nộp hồ sơ qua mạng cho cơ quan BHXH, không thực hiện bất kỳ thao tác đăng ký mới giao dịch điện tử trên ứng dụng.


2. Trường hợp người dùng nếu đã tạo mẫu hồ sơ và thực hiện nhập liệu trước thời điểm 01/09/2017, nhưng chưa thực hiện ký nộp hồ sơ qua mạng, vui lòng mở lại giao diện nhập liệu của những hồ sơ này, kiểm tra cập nhật lại thông tin địa chỉ của người lao động, vì theo Quyết định 595/QĐ-BHXH thì danh mục mã vùng của tỉnh/ thành phố, quận/huyện, phường/xã đã có sự thay đổi so với trước đây.


3. Sau khi ký nộp hồ sơ qua mạng, trong mục “Lịch sử giao dịch”, người dùng lưu ý, cột “Lần nộp” (1) thể hiện theo lần nhập liệu của mẫu hồ sơ đã khởi tạo để nhập thông tin,  cột “Số hồ sơ” (2) thể hiện thông tin số hồ sơ được tạo khi người dùng đã thực hiện ký nộp hồ sơ này qua mạng cho cơ quan BHXH.4. Bảng mã quy trình tiếp nhận xử lý hồ sơ giao dịch điện tử mới:
Nếu cần sự trợ giúp, Quý đơn vị vui lòng email đến bộ phận hỗ trợ của TS24 là HoTro@ts24.com.vn, gọi điện thoại đến tổng đài 1900-6154 (nếu máy bận, vui lòng để lại tin nhắn TS24 sẽ liên hệ lại phục vụ).Trân trọng./.