Hướng dẫn thiết lập chính sách giá khuyến mãi 
Để thiết lập chính sách giá khuyến mãi cho hàng bán, trong ứng dụng SM24 người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Hệ thống” (1) > “Chính sách giá khuyến mãi” (2).Bước 2: Tại giao diện “Khuyến mãi/Giảm giá”, trong bảng “Chương trình KM” nhấn chọn “Thêm (F4)” để thiết lập thông tin cho chương trình khuyến mãi.


(A): Bảng danh sách chương trình khuyến mãi người dùng đã thiết lập.

(B): Bảng nội dung thiết lập chi tiết cho 1 chương trình khuyến mãi.

(1): Nút chức năng chọn tạo mới chương trình khuyến mãi.

(2): Nội dung mã và tên chương trình khuyến mãi người dùng tự thiết lập.

(3): Tùy chọn thời gian hiệu lực của chương trình khuyến mãi.

(4): Tùy chọn độ ưu tiên và tình trạng của chương trình khuyến mãi theo 3 hình thức:

Mức ưu tiên: nếu 1 mặt hàng được áp theo nhiều chương trình khuyến mãi, nếu chương trình nào người dùng đánh dấu chọn vào mục này thì chương trình sẽ ưu tiên áp dụng chương trình khuyến mãi này trước, có thể bỏ chọn để chọn lại chương trình khác cho hàng bán.

Áp dụng chương trình khác: tùy chọn này thì mặc định hàng bán khi chọn thỏa điều kiện khuyến mãi này sẽ được hiển thị là chương trình khuyến mãi cố định, không thể bỏ chọn và tùy theo người bán có thể chọn kèm thêm chương trình khuyến mãi khác với chương trình cố định này.

Kết thúc: đánh dấu chọn vào đây để làm mất hiệu lực của chương trình khuyến mãi.

(5): Tùy chọn hình ảnh hiển thị cho chương trình khuyến mãi.

(6): Tùy chọn hình thức khuyến mãi và loại hàng hoá áp dụng khuyến mãi, mỗi chương trình khuyến mãi chỉ chọn duy nhất 1 hình thức khuyến mãi, sau khi chọn thì bên dưới xuất hiện bảng thiết lập chi tiết cho hình thức khuyến mãi đã chọn.

 

Bước 3: Sau khi người dùng đã chọn hình thức khuyến mãi, chọn vào bảng hình thức khuyến mãi bên dưới để thực hiện thiết lập chi tiết điều kiện khuyến mãi cho từng mặt hàng theo thông tin danh mục hàng hóa.(1): Tùy chọn thông tin hàng hóa để lập điều kiện hường khuyến mãi theo danh mục hàng hóa đã thiết lập.

(2): Bảng thiết lập điều kiện hưởng khuyến mãi, hỗ trợ nhiều phương thức như đạt điều kiện về số lượng mua, số tiền/ 1 sản phẩm ...

(3): Áp chính sách khuyến mãi cho từng mặt hàng, tùy theo hình thức khuyến mãi đã chọn ban đầu thì vùng thông tin này sẽ có sự thay đổi theo, ví dụ nếu chọn mua hàng giảm giá thì vùng thông tin này hỗ trợ thiết lập chiết khấu theo % giá bán hoặc tiền mặt.

(4): Tùy chọn nhóm khách hàng, khách hàng được hưởng hình thức khuyến mãi theo mặt hàng, thông tin này nếu không thiết lập thì mặc định khi bán hàng, mặt hàng nào đạt điều kiện khuyến mãi sẽ được áp dụng cho toàn bộ khách hàng.

(5): Tùy chọn cho phép cập nhật hình ảnh khuyến mãi theo từng mặt hàng đã thiết lập.


Hoàn tất việc thiết lập, kiểm tra lại toàn bộ thông tin và nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại nội dung nhập liệu.
(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng./.