Ngày 14 tháng 02 năm 2017


Công văn 50/CTK-CNTT của Cục Thống Kê TP.HCM


Kính gửi: Quý Doanh nghiệp


Cục Thống Kê Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi đến Quý anh, chị Công văn 50/CTK-CNTT hướng dẫn thực hiện lập và báo cáo thống kê trên phần mềm iThongKe.
Để xem công văn gốc, vui lòng click vào đây.


Trân trọng./.