Ngày 09 tháng 05 năm 2017

 

Thông báo

V/v tạm dừng hệ thống TS24pro để nâng cấp - bảo trì hệ thống!


Kính gửi: - Quý Khách hàng


Theo kế hoạch nâng cấp và bảo trì hệ thống định kỳ nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, Công ty Cổ phần TS24 xin thông báo đến Quý khách hàng “Lịch bảo trì và nâng cấp hệ thống cho dịch vụ TS24pro” như sau:


- Thời gian: từ 19:00 ngày 12/5/2017 đến 06:00 sáng ngày 13/5/2017 & từ 14:00 ngày 13/5/2017 đến 23:00 ngày 14/5/2017.


- Ảnh hưởng: dịch vụ TS24pro sẽ không ổn định hoặc không kết nối được với hệ thống trong 02 khoảng thời gian nêu trên.


Công ty TS24 kính mong Quý Khách hàng thông cảm và xin thứ lỗi cho những bất tiện khi sử dụng dịch vụ TS24pro trong thời điểm bảo trì nâng cấp hệ thống nêu trên.


Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng và mong được tiếp tục phục vụ Quý Khách trong thời gian tới.


Trân trọng thông báo./.