Hướng dẫn lập hồ sơ Sổ - Hồ sơ rà soát, nhập thông tin trên số BHXH, điều chỉnh thông tin, cấp lại sổ BHXH (320)

Để lập hồ sơ Sổ (320), trường hợp nghiệp vụ Hồ sơ rà soát, nhập thông tin trên số BHXH, điều chỉnh thông tin, cấp lại sổ BHXH, người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng iBHXH™ > chọn “Sổ” > “Thủ tục khác” > Hồ sơ 320” .Thực hiện tạo mới lần nhập liệu > nhấn “Đồng ý”.Bước 2: Trên giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, thực hiện “Lấy số hồ sơ”.

Tìm và đánh dấu vào các mục cần làm để làm hồ sơ rà soát, nhập thông tin trên số BHXH, điều chỉnh thông tin, cấp lại sổ BHXH.Bước 3:Thực hiện nhập liệu vào tab “Mẫu số 01” đối với trường hợp rà soát, nhập thông tin trên sổ BHXH hoặc tab “D02-TS” đối với trường hợp điều chỉnh thông tin theo 2 cách nhập liệu:

 - Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng.

 

 

 - Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng iBHXH™.

   Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

   (1): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

   (2): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

   (3): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất

 


Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể Copy vào file mẫu, tương ứng theo từng cột nội dung trong file mẫu, khi CopyPaste thì thực hiện Paste Special > Value.

(1): Thông tin hướng dẫn của từng cột nội dung nhập liệu.

(2): Vùng nhập liệuThực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại và vào ứng dụng để thực hiện nạp dữ liệu.Trên tab “D02-TS”, lưu ý một số cột thông tin sau:

(1): Loại: chọn trường hợp cần điều chỉnh.

(2): Từ tháng năm.. Đến tháng năm: nhập thời gian cần khai báo vào.

(3): Ghi chú: nhập ghi chú (nếu có) hoặc loại trường hợp báo giảm.

(4): Trả thẻ: chọn vào ô trả thẻ nếu có trả thẻ.Bước 5: Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn “Ghi (F5)” để lưu thông tin số liệu, thực hiện kết xuất báo cáo tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh và thực hiện gọi bưu điện.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại cho đúng số liệu.

 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng./.