Hướng dẫn lập báo cáo nhận in biên lai thu phí, lệ phí (BC01/AC)Để thực hiện lập báo cáo nhận in biên lai thu phí lệ phí (BC01/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Vào ứng dụng  TaxOnline™ > “QLHĐ” > “Biên lai thu phí, lệ phí” >  “Báo cáo nhận in biên lai thu phí, lệ phí (BC01/AC)” > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.
Bước 2: Thực hiện nhập liệu vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm theo 2 cách: nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng  (1) hoặc làm file mẫu và thực hiện nạp dữ liệu vào ứng dụng (2).Bước 3: Nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.


Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.