Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 05QTT theo Thông tư 92/2015/TT-BTC
Để lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, mẫu 05/QTT-TNCN (TT92), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Kê khai” (1) > “Quyết toán” (2) > “Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92)” (3).Bước 2: Tùy chọn kỳ tính thuế > “Đồng ý”.Bước 3: Thưc hiện nhập liệu thông tin vào tờ khai theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Nhập dữ liệu trực tiếp vào bảng lương lao động trên ứng dụng.Cách 2: Nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.

Chọn File mẫu (1), thực hiện chọn vị trí lưu file (2)  và đặt tên file (3) > nhấn “Save” (4).Thực hiện nhập dữ liệu trên file mẫu (1), nhập liệu thông tin người lao động vào sheet “BANGLUONG” (2), trường hợp có kê khai người phụ thuộc thì nhập thông tin bên sheet “16TH” (3), các cột phải nhập theo đúng quy định trong sheet Hướng dẫn (4). Nhấn Save (5) để lưu lại dữ liệu đã nhập.

           

Một số lưu ý khi thực hiện nhập liệu trên file mẫu:

- Sẽ có hướng dẫn cho những cột thông tin bắt buộc nhập hoặc nhập theo đúng định dạng yêu cầu từ file mẫu. Một số cột thông tin đã được hỗ trợ gán sẵn công thức tính thuế TNCN, người dùng lưu ý không làm mất hàng dữ liệu đầu tiên trong file mẫu.

- Trước khi bắt đầu thực hiện nhập liệu vào file mẫu, người dùng sao chép hàng đầu tiên và dán và những hàng tiếp theo, tùy theo số lượng nhân viên tại đơn vị mà thực hiện sao chép ra số hàng tương ứng trong file mẫu.

- Nhập đầy đủ số liệu vào những cột thông tin liên quan về tính thuế TNCNcủa người lao động. Một số cột thông tin như địa chỉ, số điện thoại… có thể không cần nhập liệu vì những nội dung này không thể hiện trên tờ khai quyết toán.

- Có thể sao chép từ file dữ liệu khác vào file mẫu, thực hiện CopyPaste Special > Value.Đóng file mẫu excel, vào lại ứng dụng  TaxOnline, chọn Nạp dữ liệu > Tùy chọn đối tượng cần nạp thông tin vào tờ khai (1) > “Đồng ý” (2).Xuất hiện bảng hộp thoại, chọn hình thức nạp dữ liệu (1), click vào dấu (..) (2) để chọn vị trí lưu và file mẫu đã làm (3) > nhấn “Open” (4) > nhấn “Tải dữ liệu” (5).Bước 4: Thực hiện nhập liệu xong bảng quyết toán năm, ứng dụng tự động tổng hợp số liệu qua tờ khai 05/QTT-TNCN (1)> nhấn “Ghi (F5)” (2) để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng ./.