Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân 01/XSBHĐCtheo Thông tư 92/2015/TT-BTCĐể thực hiện lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý sổ xố, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm (Mẫu 01/TKN-XSBHĐC theo Thông tư 92/2015/TT-BTC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê Khai” (1) > “KK trực tiếp hàng tháng/quý” (2) > “Mẫu 01/XSBHĐC (TT92)” (3).Bước 2: Chọn kỳ tính thuế cần kê khai.Bước 3: Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai trong ứng dụng, nhập thông tin người nộp thuế (1), thông tin đại lý thuế (2), số liệu thuế liên quan đến hoạt động của cá nhân trong năm (3), nhấn chọn “Ghi (F5)” (4) để lưu lại sau khi đã hoàn tất nhập liệu.
(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)

 

Trân trọng.!.