Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân 06/TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTCĐể thực hiện lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê Khai” (1) > “KK trực tiếp hàng tháng/quý” (2) > “Mẫu 06/TNCN (TT92)” (3).Bước 2: Chọn kỳ tính thuế cần kê khai theo tháng hoặc quý.Bước 3: Thực hiện nhập liệu trực tiếp dữ liệu vào tờ khai (1), nhấn chọn “Ghi (F5)” (2) để lưu lại sau khi đã hoàn tất nhập liệu.


 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng.!.