Hướng dẫn đặt mua hàng trên Store24 

 

 

Để thực hiện đặt mua hàng trên Store24, người dùng thực hiện như sau:

 

Bước 1: Truy cập vào website TS24.com.vn (1) > vào mục “Store24” (2) > nhấn chọn “Tài khoản” >  “Đăng nhập” (3).

 

5mJOFQ7XNxxiBzMIv6OKpgvH3L6PgiI8Lg.png

 

Bước 2: Thực hiện nhập tài khoản (1) > nhấn “Đăng nhập” (2).

Người dùng có thể thực hiện đăng nhập qua tài khoản Google (3).

Nếu chưa có tài khoản thì chọn “Tạo tài khoản” (4) (xem hướng dẫn chi tiết tại đây).

 

EK5VnRmyqW59g4DpbHxoCe-dsWrkpDAIsQ.png

 

Bước 3: Chọn ứng dụng cần đặt hàng (1) > Chọn gói dịch vụ (2).

 

e704a1PI-TBJWKkuTzXfLBrE3ft7vPV1mw.png


Bước 4: Chọn phí dịch vụ (1) > Tuỳ chỉnh số lượng cần mua (2) > nhấn chọn “Mua” (3).

 

9BSSvK-Z4YN29JnzKkgoYU-mELtsZNMdkQ.png

 

Người dùng có thể chọn “Tiếp tục mua hàng” để đặt hàng thêm các ứng dụng khác hoặc “Xem giỏ hàng” thực hiện đặt mua.

 

c7GcDK3bLqt2HRiBXx3Jg3TlYMeNRZF5RA.png

 

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin dịch vụ đã đặt hàng (1) > nhập mã giảm giá (nếu có) (2) > nhấn chọn “Tiến hành đặt mua” (3).

 

-40AOJm-wW1JT5CArUe8xexCaAxZv2huVw.png

 

Bước 6: Chọn thông tin địa chỉ thanh toán (1) > nhấn “Tiếp tục” (2).

 

woR3-8InRun2PJ6NbcBORbiHefJe4JwBTA.png


Chọn hình thức thanh toán (1) > nhấn “Tiếp tục” (2).

 

H93kBIR0b_3EG7ejMk5_RMJVSAjJpf-sfQ.png

 

Kiểm tra lại thông tin đơn hàng > nhấn “Đặt hàng”.

 

tbi84sqjOtxpE3IaH_tW4bz6_1SgxgJhKw.png

 

Sau khi đặt hàng thành công,  người dùng sẽ được cấp số đơn hàng để kiểm tra tình trạng đơn hàng trong mục “Đơn hàng của tôi”, kèm theo đó hệ thống sẽ gửi thông tin đơn đặt hàng về email.

 

BBDwBNSpmTzYbO8lKH2M7firgqoH0Diljw.png


Bước 7: Sau khi người dùng đã thực hiện thanh toán đơn hàng, hệ thống sẽ xác nhận và gửi  email thông tin mua hàng.

 

0wcrBjM5sHhTAE3aBz9olCLzIkW8reD_kg.png

 

Bước 8: Đăng nhập vào Store24, chọn “Tài khoản” rồi chọn “Thông tin tài khoản” (1) > “Đơn hàng của tôi” (2) > kiểm tra lại thông tin đơn hàng, cột “Tình trạng” báo “Hoàn thành”, chọn vào số hóa đơn để xem hóa đơn (3).

 

KRKo-w3HaGAylljx_xK5oj1i_g5InyNN6A.png


Bước 9: Vào “Thông tin sản phẩm đã mua” để lấy mã kích hoạt cho dịch vụ đã đặt mua.

 

PaM__-5VntxeDq3OsJ-IxJD60umeA1XQxg.png


(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng!