Hướng dẫn nghiệp vụ sửa tờ khai nhập khẩu sau khi khai báo chính thức


Để thực hiện sửa tờ khai nhập khẩu sau khi đã khai báo chính thức bằng nghiệp vụ “Khai lấy thông tin sửa (IDD)”, đơn vị thực hiện như sau:

 

Bước 1: Mở tờ khai nhập khẩu đã khai báo chính thức cần sửa

Nhấn tab “Tờ khai XNK” (1) > Nhấn “Tìm tờ khai xuất nhập khẩu” (2) > Nhấn “Tờ khai nhập khẩu” (3) > Nhấn “Hiển thị tất cả” (4) > Nhấn “Tìm” (5) > Nhấn vào tờ khai cần thực hiện nghiệp vụ IDD(6)

 


Bước 2: Thực hiện nghiệp vụ “Khai lấy thông tin sửa (IDD)”

(1) : Nhấn tab “Khai lấy thông tin sửa (IDD)”

(2) : Nhấn nút “Khai lấy thông tin sửa (IDD)”

(3): Chọn “Chữ ký số” của đơn vị và nhấn “Ký”

(4):  Nhập “Mã pin” chữ ký số của đơn vị và nhấn “Đăng nhập”

(5):  Xem cửa sổ Thông báo từ Hải Quan và trả về “Số TK”, đơn vị đợi hộp thoại xuất hiện dòng chữ “END_OF_MESSAGE” và nhấn “Đóng

 


Bước 3: Sửa chỉ tiêu và khai chính thức sửa (IDE)

Đơn vị sửa những chỉ tiêu cần sửa trên tờ khai, sau khi sửa xong nhấn “Lưu” và thực hiện khai báo lại nghiệp vụ “IDA/IDA01

 

 

Sau khi khai báo nghiệp vụ “IDA/IDA01”, đơn vị muốn khai sửa chính thức tờ khai thì nhấn “Khai chính thức sửa IDE”:

 (Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).

 

Trân trọng!