Nội dung đào tạoThời gianĐịa điểmĐối tượng tham giaNhân viên đào tạo
Thứ hai
05/03/2018
TaxOnline
Quyết toán thuế 2017
17h10 - 18h10Sảnh tầng trệt
(khu vực hỗ trợ khách)
Nhân viên
P.Tư vấn tiếp thị
P.Chăm sóc khách hàng
P.Hỗ trợ khách hàng
Trần Hồng Quân
Thứ ba
06/03/2018
TaxOnline
Quyết toán thuế 2017
17h10 - 18h10Sảnh tầng trệt
(khu vực hỗ trợ khách)
Nhân viên + CTV
P.Tư vấn tiếp thị
P.Chăm sóc khách hàng
P.Hỗ trợ khách hàng
Trần Hồng Quân
Thứ tư
07/03/2018
TaxOnline
QLHS & Kế toán thuế
17h10 - 18h10Sảnh tầng trệt
(khu vực hỗ trợ khách)
Nhân viên + CTV
P.Tư vấn tiếp thị
P.Chăm sóc khách hàng
P.Hỗ trợ khách hàng
Trần Hồng Quân
Thứ năm
08/03/2018
TaxOnline
QLHS & Kế toán thuế
17h10 - 18h10Sảnh tầng trệt
(khu vực hỗ trợ khách)
Nhân viên + CTV
P.Tư vấn tiếp thị
P.Chăm sóc khách hàng
P.Hỗ trợ khách hàng
Trần Hồng Quân
Thứ sáu
09/03/2018
TS24pro
giao diện & tính năng mới
17h10 - 18h10Sảnh tầng trệt
(khu vực hỗ trợ khách)
Nhân viên + CTV
P.Tư vấn tiếp thị
P.Chăm sóc khách hàng
P.Hỗ trợ khách hàng
Trần Hồng Quân