Hướng dẫn đăng ký hồ sơ vãng lai khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN

 Để thực hiện đăng ký hồ sơ vãng lai khai thuế để nộp qua dịch vụ T-VAN, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™:

Bước 1: Gắn thiết bị USB Token vào máy tính.

Bước 2: Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “TT chung”(1) > “Đăng ký T-VAN” (2) > “ĐK HS vãng lai khai thuế nộp qua DV T-VAN” (3).Bước 3: Tạo giao diện “Đăng ký hồ sơ khai vãng lai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN”, thực hiện chọn tờ khai cần đăng ký (1) > chọn cơ quan thuế nơi nộp (2) > nhấn “Nộp hồ sơ” (3).Bước 4: Tại giao diện “Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai “Đăng ký hồ sơ khai thuế vãng lai nộp qua dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận”.2. Thực hiện trong ứng dụng KySo™:

Bước 1: Gắn thiết bị USB Token vào máy tính.

Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng KySo™ > chọn “TaxOnline” (1) > “Đăng ký T-VAN” (2) > “Đăng ký hồ sơ khai vãng lai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN” (3).Bước 3: Tạo giao diện “Đăng ký hồ sơ khai vãng lai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN”, thực hiện chọn tờ khai cần đăng ký (1) > chọn cơ quan thuế nơi nộp (2) > nhấn “Nộp hồ sơ” (3).Bước 4: Tại giao diện “Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai “Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận”.

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.