Hướng dẫn cập nhật danh mục bệnh viện / danh mục chung

 


Để thực hiện  cập nhật danh mục bệnh viện hoặc danh mục chung (thông tin tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã), trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:

1. Cập nhật danh mục bệnh viện:

Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “TT chung” (1) > “Cập nhật danh mục bệnh viện” (2).Chọn “Có” để cập nhật danh mục bệnh viện mới nhất.Sau khi chương trình cập nhật xong, nhấn chọn “Chấp nhận” để hoàn tất.2. Cập nhật danh mục chung: (thông tin tỉnh/thành phố, phường/xã, quận/ huyện)

Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “TT chung” (1) > “Cập nhật danh mục chung” (2).Chương trình tự động thực hiện cập nhật.Sau khi chương trình cập nhật xong, nhấn chọn “Chấp nhận” để hoàn tất.

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)Trân trọng./.