Hướng dẫn thiết lập danh mục khác


Để thiết lập một số danh mục khác trong ứng dụng iKeToan™, người dùng thực hiện như sau:


1. Khai báo ký hiệu chứng từ2. Thiết lập tài sản ngân hàng3. Danh mục chi phí4. Danh mục hình thức thanh toán5. Danh mục tiền tệ6. Thông số kết chuyển
Trân trọng!


(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)