Hướng dẫn thiết lập danh mục nhân viênDanh mục nhân viên hỗ trợ người dùng thiết lập thông tin người lao động tại đơn vị, dễ dàng trong việc quản lý người lao động và hỗ trợ hoàn thành một số nghiệp vụ liên quan1. Hồ sơ

Biểu mẫu này hỗ trợ khởi tạo danh sách thông tin chi tiết của người lao động2. Bộ phận

Biểu mẫu này hỗ trợ khởi tạo danh sách phòng ban tương ứng theo mô hình của doanh nghiệp.3. Vị trí

Biểu mẫu này hỗ trợ khởi tạo danh sách vị trí công việc tương ứng tùy theo mô hình của doanh nghiệp
Trân trọng!


(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)